குட்டையாக இருக்கும் ஆண்களே! : உங்களுக்காக இதோ சில டிப்ஸ்...

November 18, 2015குட்டையாக இருக்கும் ஆண்களுக்கு போதிய தன்னம்பிக்கையும் மனப்பான்மையும் இருப்பதில்லை என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று தான்.

இருப்பினும் குட்டையாக இருப்பதால் உலகமே முடிவுக்கு வந்து விட்டது என்று அர்த்தமில்லை என்பதை முக்கியமாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

குட்டையாக இருப்பவர்களுக்கும் பல விதமான ஆடை அணியும் விதங்கள் இருக்கிறது.

அவைகளை பின்பற்றினால் பார்ப்பதற்கு ஸ்டைலாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அழகாகவும் இருப்பார்கள்.

மேலும் அவர்கள் இழந்த தன்னம்பிக்கையையும் மீண்டும் பெறுவார்கள்.

அதற்கு நீங்கள் தேர்ந்தேடுக்கும் ஆடைகள் உங்கள் தோற்றத்தை மந்தமாக காட்டாமல் உங்களை முழுமையாக காட்சிப்படுத்த வேண்டும்.

ஆகவே குட்டையாக இருக்கும் ஆண்கள் உடுத்தும் உடைகளுடன், இதர அலங்கார பொருட்களின் மீது கவனம் செலுத்தினால், அவர்களின் தோற்றம் மேம்படும்.

மேலும் பார்ப்பவர்களின் கவனத்தையும் உங்கள் மீது ஈர்த்து, உச்சி முதல் பாதம் வரை கவனிக்க செய்யலாம்.