ஆண், பெண் நட்பு

03-06-2016

இன்­றைய காலத்தில் ஒவ்­வொரு உற­வு­க­ளுக்­குள்ளும் பெரும் பிரச்­சினை இருந்து வரு­கி­றது.

இதற்கு காரணம் இரு­பா­லா­ருக்கும் சரி­யான புரிந்து கொள்ளும் திறன் இல்­லா­ததே ஆகும். அதிலும் தற்­போது காத­லர்­க­ளுக்கு வரும் பிரச்­சி­னை­களில் முக்­கி­ய­மா­னது.


காத­லிக்கு ஆண்,  பெண் இரு­வ­ருக்கும் நண்­பர்கள் இருப்­பது தான். அதிலும் அந்த நட்பை பார்க்கும் போது வரும் பிரச்­சினை காத­லர்­க­ளுக்குள் மட்டும் வராமல், அதனை கேட்­ப­வர்­க­ளுக்கு, பார்ப்­ப­வர்­க­ளுக்கு தவ­றா­கவே தோன்றும்.

இப்­போது உதா­ர­ண­மாக ஒரு பெண்­ணுக்கு ஆண் தோழன் இருப்­பது யாருக்­கா­வது தெரிந்­து­விட்டால், அதைக் கேட்கும் போது அனை­வ­ரது புரு­வமும் நிச்­சயம் மேலே எழும்பும்.


நமது சமு­தா­யத்தின் கண்ணில் இத்­த­கைய விஷயம் பட்டால், அது பல வழி­களில், கோணங்­களில் நகரும்.

அத்­த­கைய நமது சமு­தாயம், ஒரு திரு­ம­ணத்­திற்கு மேல் திரு­மணம் செய்து கொள்­ப­வர்­களைப் பற்­றியோ அல்­லது திரு­மணம் செய்து கொள்ள போகும் இருவர் ஒரே வீட்டில் திரு­ம­ண­மா­காமல் வாழும் முறையை எல்லாம் பார்க்கும் போது கூட பெரிய விஷ­ய­மாக நினைக்­காது.

ஆனால் ஒரு பெண்­ணுக்கு ஆண் தோழன் இருந்தால் மட்டும் ஒவ்­வொரு வித­மான பேச்சு எழும்.


சரி, இப்­போது உண்­மையில் ஒரு பெண்­ணுக்கு அத்­த­கைய தோழன் இருந்தால், என்­ன­வெல்லாம் நடக்கும் என்று சிறிது பார்ப்­போமா!!!


* பெண் தோழி­களை விட ஆண் தோழர்கள் இருந்தால், நிறைய சந்­தோஷம் இருக்கும். எப்­ப­டி­யெனில் அவர்கள் எப்­போதும் கல­க­லப்­பாக இருப்­பார்கள். அனை­வ­ரையும் சிரிக்க வைத்துக் கொண்டே இருப்­பார்கள். எந்­நே­ரமும் ஒரே வேடிக்­கை­யாக இருக்கும்.


* ஏதேனும் அவ­சர உதவி என்றால் பெண் தோழிகள் கூட சில சம­யங்­களில் செய்­ய­மாட்­டார்கள். ஆனால் அதுவே ஒரு ஆண் தோழ­னிடம் சொன்னால், நிச்­சயம் அந்த உதவி கிடைக்கும்.


* ஆண்கள் ஒரு பெண்ணை உண்­மையில் தோழி­யாக நினைத்­து­விட்டால், அது எத்­த­கைய சூழ்­நி­லை­யிலும் மாறாமல் இருக்கும். மேலும் அந்த நட்­பிற்கு ஏதேனும் கலங்கம் ஏற்­படும் வகை நேர்ந்தால், அவர்கள் அந்த நட்­பிற்­காக அவர்­களை விட்டு விலக கூட முயல்வர்.


* அதிலும் ஒரு பெண்­ணுக்கு ஒரே ஒரு ஆண் தோழன் இருந்தால், இரு­வ­ருக்கும் ஒரு நல்ல புரிதல் இருக்கும். மேலும் அந்த நிலையில் அந்த பெண்ணுக்கு வேறு ஏதாவது நண்பர்கள் கிடைத்தால் கூட, அந்த இடத்தில் எந்த ஒரு பொறாமை, கோபம் போன்றவை வராமல் இருக்கும்.