கூகுள் கலண்டரில் புதிய வசதி.

03-05-2016

கூகுள் கலண்­டர் செயலியைப் பயன்படுத்த மேலும் ஒரு வலு­வான காரணம் கிடைத்துள்ளது. இந்தச் செய­லிக­்­­காக அறி­முகம் செய்யப்­பட்டுள்ள இலக்­குகள் வசதி­தான் அது.


'கோல்ஸ்' எனும் பெயரில் அறி­முகம் செய்­யப்­­பட்டுள்ள இந்த வசதி மூலம் பய­னாளிகள் தங்கள் சின்னச் சின்ன இலக்குகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான ஊக்கம் பெற­லாம்.


வாரம் ஒரு புத்தகம் படிப்பது, தினமும் 15 நிமிடம் நடக்க வேண்டும் என்பது போல நாம் அடைய விரும்பும் இலக்கு எதுவாக இருந்தாலும் அதற்காக இந்த வசதியை நாடலாம். 


மனதில் உள்ள இலக்கை, கூகுள் கல‌ண்டர் செயலியில் சமர்ப்பித்தால் போதுமானது. அதன்பிறகு, நம்முடைய நாட்காட்டியில் எந்த நேரம் வெறுமையாக இருக்கிறது எனக் கண்டறிந்து அந்த நேரத்தை இது தானாகப் பரிந்துரைக்கிறது.மேலும் விபரங்களுக்கு: http://bit.ly/1diNjaH