தொலைபேசி இலக்கங்களின் தொகையில் அதிரடி மாற்றம்….!

February 22, 2018

13 இலக்கம் கொண்ட தொலைபேசி விரைவில் அறிமுகம் இந்தியாவில் தொலை­பேசி நிறு­வ­னங்கள் விரைவில் தங்கள் வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளுக்கு 13 இலக்கம் கொண்ட தொலை­பேசி எண்­களை வழங்­கு­மாறு டெலிெகாம் துறை தெரி­வித்­துள்­ளது. 

தொலை­பேசி பய­னர்­க­ளுக்கு சிறந்த பாது­காப்பு அம்­சங்­களை வழங்­கு­வ­தற்­காக 13 இலக்க எண்கள் அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­ப­ட­வுள்­ள­தாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இது­கு­றித்து அதி­கா­ரிகள் தரப்பில்,

“13 இலக்க எண்கள் எதிர்வரும் ஜுன் முதலாம் திகதி முதல் அமுல்­ப­டுத்த திட்­ட­மி­டப்­பட்­டுள்­ளது.

அதன் பிறகு அனைத்து புதிய தொலை­பே­சி­க­ளுக்கும் 13 இலக்க எண்கள் ஒதுக்­கீடு செய்­யப்­படும்” என்று கூறப்­பட்­டுள்­ளது.