April 28, 2016
​உன்னை பார்த்த உடன் ஏன் உன்னுடன்.....
April 28, 2016
​நம் காதல் அழகு நிலா போல் தூரத்தில்...
April 22, 2016
இரவு வானில் ஒளியின் கீறல் இருளை கிழித்து...
April 21, 2016
கல்லறையில் கல்மீன் கண்ணீர் காதல் அனார்கலி தான் காவிய காதல்....
April 20, 2016
​நீ என்னை விட்டுச் சென்ற மறு நொடியே...
April 19, 2016
என்னைத் தேடி வந்த காதல்கள் எத்தனையோ!!!
Next 5 4 3 2 1